-->

SPECIALISTS

To ensure the highest quality of our services we work with doctors, psychologists, lawyers, mediators, negotiators, coaches and HR consultants.

lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA

lek. med. Dymitr Kostrica

LEKARZ NEUROLOG

lek. med. Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH W PROJEKCIE PROPYCHE BIZNES

Armen Mekhakyan

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

Danuta Bucka

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ


lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2010 r. pracownik SPSK nr 1 w Lublinie. Aktualnie lekarz Oddziału Psychiatrycznego z Oddziałem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią SP ZOZ wvŁukowie oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. W ostatnich latach pracował w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

ZAJMUJE SIĘ:

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych u dorosłych, w tym:

  • uzależnieniami
  • zaburzeniami nastroju
  • zaburzeniami lękowymi
  • zaburzeniami osobowości
  • zaburzeniami snu
  • zespołami otępiennymi
  • psychozami
  • poradnictwem dla osób współuzależnionych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada doświadczenie akademickie, jest współautorem publikacji naukowych, obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą problemu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń odżywiania wśród kobiet.

Stale szkoli się podczas warsztatów, wykładów i konferencji. W zeszłym roku rozpoczął kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym CTPB w Warszawie.

Interesuje się szeroko rozumianą filozofią umysłu i neurokognitywistyką.


lek. med. Dymitr Kostrica

LEKARZ NEUROLOG

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Uniwersytet Medyczny we Lwowie. Następnie uzyskał specjalizację z neurologii najpierw na Ukrainie a następnie w wiodących klinikach neurologicznych w Warszawie. Między innymi w Klinice i Katedrze Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 1a, Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kondratowicza. Podczas pracy w klinikach prowadził zajęcia praktyczne dla studentów medycyny.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS, PTN).

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych (nerwowo-mięśniowe, demielinizacyjne, pozapiramidowe, padaczka, choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym, choroby kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, migrena). Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi z pogranicza psychiatrii i neurologii. Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).


lek. med. Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH W PROJEKCIE PROPYCHE BIZNES

Lek. med. Agnieszka Ziołkowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a także dwuletnie Szkolenie Podyplomowe prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie w latach 2000-2002 pełniła funkcję ordynatora Oddziału Farmakoterapii.

W 1999 roku rozpoczęła współpracę z Centrum Medycznym Medicover. Lek. med. Ziołkowska dała się poznać jako psychiatra, którego myślenie wykracza poza utarte schematy postępowania z pacjentem. W swojej pracy bowiem nieustannie poszukuje skutecznych narzędzi również w innych obszarach nauki. Jej działalność w Medicover nie ograniczyła się wyłącznie do opieki nad pacjentami.
Lek. med. Agnieszka Ziołkowska zajmowała się podnoszeniem kompetencji zarządu, kadry kierowniczej i menadżerów Medicover prowadząc szkolenia na terenie całego kraju. Jej oddanie, determinacja i kompetencje doprowadziły do powstania w 2005 roku ProPsyche – Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej.

Dziś ProPsyche to największe w Polsce Centrum skupiające psychiatrów i psychologów z nieustannie rozwijającą się ofertą.

Wśród najnowszych projektów ProPsyche należy wyróżnić ProPsyche Biznes oraz ProPsyche EDU. Pierwsza oferta jest przeznaczona dla wszystkich poszukających nowatorskich i skutecznych technik rozwoju w biznesie. Z kolei ProPsyche EDU jest wyrazem przekonania lek. med. Ziołkowskiej o konieczności ciągłego rozwijania umiejętności zawodowych przez lekarzy i psychologów.

Dzięki własnym doświadczeniom w tworzeniu firmy, potrafi kreować skuteczne narzędzia dla ludzi biznesu, ceniących na równi równowagę emocjonalną i sukcesy zawodowe.

Największą satysfakcję w życiu zawodowym lek. med. Agnieszka Ziołkowska czerpie z regularnej pracy z pacjentami.


Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

WYKSZTAŁCENIE:

W latach 2001-2004 zdobywała wykształcenie w zakresie administracji publicznej. Od 2002-2007 roku kształciła się w zakresie glottodydaktyki i nauczania językowego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie u źródła, zdobywała wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Następne lata kariery zawodowej związała z administracją publiczną na szczeblu centralnym, dzięki czemu nie tylko uzupełniała swoją wiedzę merytoryczną o różne dziedziny prawa, ale również brała udział w pracach legislacyjnych. Opiniowała projekty aktów prawnych innych resortów.

Autorka artykułów w zakresie prawa pracy i administracji publicznej. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów zachodzących wewnątrz podmiotów, nadając im kształt procedur i polityk wewnętrznych. Współpracuje głównie z dużymi pracodawcami, których struktury są złożone i wymagają szczególnego zaangażowania na etapie wdrażania nowych rozwiązań. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z różnymi organizacjami, w ramach których funkcjonują osoby reprezentujące czasem z pozoru sprzeczne interesy.

To z kolei skłoniło ją do stosowania i rozpowszechniania mediacji, którą uważa za najdojrzalszą formę rozwiązywania sporów. Wieloletni mediator praktyk. Jako prezes fundacji zajmującej się ochroną praw pracowniczych przekonuje pracodawców, że dobra komunikacja w organizacji i przestrzeganie prawa pracy przynosi wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy – tak pracownikom, jak i pracodawcom. Zaangażowana społecznie w inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.


Danuta Bucka

AUTORKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Posiada doświadczenie w zakresie aktualizacji strategii firmy oraz definiowania i monitorowania realizacji celów strategicznych zdobyte w takich instytucjach finansowych jak TUiR Warta S.A. oraz Bank DnB Polska S.A. Jako Project Manager oraz Dyrektor Biura Strategii i Projektów uczestniczyła we wdrażaniu strategicznych zmian, optymalizacji działań w organizacjach o kompleksowej, międzynarodowej strukturze. Zarządzała portfelem projektów banku oraz jako przewodnicząca komitetu doradczego zarządu banku przygotowywała analizy i rekomendacje dotyczące portfela projektów oraz poszczególnych projektów.

Jako doradca prowadziła warsztaty i wspierała menadżerów w zakresie zarządzania projektami i usprawniania procesów.

Uczestniczyła w przejęciu Nordea Banku przez PKO Bank Polski odpowiadając za Program Management Office w Projekcie Migracji.