Armen Mekhakyan

Jestem psychologiem, executive coachem, mediatorem sądowym i negocjatorem. Od 2014 jestem coachem dla kadry zarządzającej w Citi Banku. Wiedzę i umiejętności zdobyłem w Gyumri State Pedagogical Institute, na Wydziale Prawa i Administracji UW (Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów), na SGH studia biznesowe o specjalizacji HRBP, w Polskim Instytucie NLP. Obecnie jestem uczestnikiem rocznego szkolenia w Terapi Poznawczo-Behawioralnej w CTPH w Warszawie.

Inspiruje mnie koncepcja Psychologii Pozytywnej i Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Wspieram ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2004 roku. W moim portfolio zawodowym można znaleźć projekty związane z komunikacją, wizerunkiem, obsługą klienta, zwolnieniami grupowymi, mobbingiem, wypaleniem zawodowym oraz strategią HR.

Pracuję zarówno z organizacjami, jak i osobami indywidualnymi, proponuję wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.

Jestem twórcą coachingu wizerunku, (projektu realizowanego wspólnie z dermatologami, chirurgami plastycznymi i lekarzami medycyny estetycznej) mediacji konfliktów wewnętrznych i pomysłodawcą projekt ProPsyche Biznes.

http://www.propsyche.pl/biznes/propsyche_biznes.php

W pracy jestem szczególnie zaangażowany w kwestie międzykulturowości oraz wspierania procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem moich działań na rzecz międzykulturowości jest fundacja Evoluo założona, aby motywować i wspierać osoby obdarzone talentami oraz potencjałem, które z różnych względów napotykają na trudności w pełnym ich wykorzystaniu.