Armen Mekhakyan

Jestem psychologiem, executive coachem, mediatorem sądowym i negocjatorem.

Wspieram ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2004 roku. W moim portfolio zawodowym można znaleźć projekty związane z Psychologią behawioralną, komunikacją, promocją zdrowia psychicznego, zwolnieniami grupowymi, mobbingiem, wypaleniem zawodowym, executive coachingiem oraz strategią HR.

Pracuję zarówno z organizacjami, jak i osobami indywidualnymi, proponuję wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.

Jestem pomysłodawcą projekt ProPsyche Biznes.
http://propsyche.pl/biznes/o-propsyche-biznes/

Od 2014 roku wraz z Tomaszem Raczkiem realizuję projekt promujący zdrowie psychiczne na antenie TOK FM oraz dla Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
http://armenmekhakyan.pl/kinoterapia.php

W pracy jestem szczególnie zaangażowany w kwestie wspierania procesów adaptacyjnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem moich działań na tym polu jest fundacja Evoluo założona, aby motywować i wspierać osoby obdarzone talentami oraz potencjałem, które z różnych względów napotykają na trudności w pełnym ich wykorzystaniu.

Inspiruje mnie koncepcja Psychologii Pozytywnej, Terapii Schematów oraz Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Wykształcenie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej na Wydziale Nauki o Zdrowiu.

Centrum CBT

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Specjalizacja: Zaburzenia osób dorosłych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Instytut Zarządzania
Specjalizacja: Human Resources Business Partner

Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja: Negocjacje, mediacje oraz alternatywne metody rozwiązywania konfliktu

Gyumri State Pedagogical Institute

Wydział Psychologii
Specjalizacja: Psychologia społeczna