KINOKOZETKA

« powrót do Kinokozetki

Pierwsza edycja Kinokozetki odbyła się w piątek, 12 maja 2017, o godz. 19.00, w warszawskim kinie Kultura.

Pokazywany premierowo „Uczeń” Kiriłła Sieriebriennikowa to oryginalne i budzące silne emocje widzów studium fanatyzmu. Tytułowy uczeń (Petr Skworcow) agresywnie stara się wymóc uległość wobec głoszonych przez siebie ekstremalnych, zasad moralnych na społeczności szkolnej i przede wszystkim na próbującej myśleć racjonalnie, niegodzącej się na religijny fundamentalizm w murach szkoły, nauczycielce biologii Elenie (Wiktoria Isakowa). Do niecodziennych żądań nastolatka (np. zakazu skąpych strojów kąpielowych na szkolnej pływalni) szybko przychyla się grono pedagogiczne, które w sporze nauczycielki z uczniem podejrzanie łatwo przyjmuje stronę młodocianego fanatyka.

Tomasz Raczek i Armen Mekhakyan pytali widzów o to, jakie postawy zajęliby w podobnym sporze. Tomasz Raczek przekonywał, że najgorszym wyborem, gdy mówi się o podobnym do filmowego konflikcie, jest niezajęcie żadnego stanowiska – co według niego zrobili pozostali ekranowi uczniowie, w filmie Sieriebriennikowa właściwie nieobecni i bierni. Z wielu wypowiedzi widzów przebijała silna niezgoda na przedstawioną w filmie patologiczną sytuację i aż nadto widoczny w działaniach pozostałych bohaterów konformizm. Niektórzy widzowie zauważali w fanatyzmie tytułowego ucznia wyraz rozpaczliwego poszukiwania struktury w niestabilnym, współczesnym świecie, inni tragiczną w skutkach próbę skanalizowania osamotnienia i trudnych emocji.

Relacja ze spotkania:


Więcej informacji na stronie:
http://www.sfp.org.pl