Konsultacje psychologiczne/ Psychologia Pozytywna

Konsultacja psychologiczna

W pracy terapeutycznej wykorzystuję głównie dwa nurty psychologiczne terapię poznawczo- behawioralną i psychologię pozytywną.

Ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą ze względu na częstą potrzebę łączenia leczenia farmakologicznego z terapią.

Zakres pomocy terapeutycznej:

  • depresja
  • redukcja stresu
  • praca z lękiem (napady paniki, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nerwice natręctw)
  • zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne
  • problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego
  • sytuacje traumatyczne
  • wsparcie w okresie okołorozwodowym
  • wparcie dla osób LGBT
  • terapia par

Dowiedz się czym jest depresja »

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz. Co nie znaczy, ze nie sięga się czasem do przeszłości. Terapia jest krótkoterminowa – obejmuje od kilku do dwudziestu kilku sesji , na ogół jeden raz w tygodniu. Zdarzają się terapie trwa dłużej, jeżeli dotyczą problemów bardzo złożonych i utrwalonych. Metoda jest oparta na współpracy, terapeuta i klient wspólnie wypracowują optymalny przebieg procesu terapeutycznego.

Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych. Zakłada on, że człowiek aktywnie konstruuje własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Proces nadawania znaczeń odbywa się w sposób automatyczny, poprzez selekcję, wzmacnianie lub osłabianie napływających informacji. A zatem każdy z nas w swoisty dla siebie sposób postrzega i rozumie to, co się dzieje w jego życiu. Co więcej, nadawane znaczenie wpływa na przeżywane emocje i w konsekwencji podejmowane działania.

Istotą psychoterapii jest zatem docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań. Bardzo często te interpretacje są niepełne, zniekształcone lub przesadzone. Jeśli w toku terapii uda się zmodyfikować sposób myślenia, idzie za tym zmiana emocjonalna i oczywiście także zmiana zachowań.

Czym jest psychologia pozytywna?

Psychologia pozytywna to mająca silne podstawy naukowe dziedzina psychologii zajmująca się badaniem pozytywnych aspektów, takich jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, dobre samopoczucie i szczęście. W innych nurtach, terapeuci skupiają się na negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka takich jak lęki, stres, depresja. Ciągłe mówienie o problemach podczas sesji może sprawić, że ulegną one utrwaleniu, przynajmniej w świadomości. Tak jak regularne ćwiczenia fizycznie wzmacniają mięśnie.

Psychologia pozytywna to jeden z wielu nurtów terapeutycznych.

Przed podjęciem decyzji o pracy z konkretnym terapeutą, dowiedz się o metodach pracy terapeuty.

Porozmawiaj o takich kwestiach jak czas trwania terapii i mierzalność efektów waszej pracy.

Zastanów się co jest dla Ciebie bardziej skuteczne – psychoterapia skupiona na zmniejszaniu nasilenia objawów zaburzeń czy psychoterapia pozytywna, polegająca na budowaniu siły, sprawczości i dostarczaniu pozytywnych przeżyć.

Pamiętaj przy tym, że najlepszy specjalista to ten, który ma podejście komplementarne.