Specjaliści

Aby zapewnić najwyższą jakość usług pracujemy z lekarzami, psychologami, prawnikami, mediatorami, negocjatorami, coachami i HR konsultantami.

dr Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS.MEDYCZNYCH

Armen Mekhakyan

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Agnieszka Gudzowata

LIFE COACHING

Bogdan Gumkowski

BIZNES COACHING

Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

Dr Michał Bieniak

PRAWO

Danuta Bucka

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ


dr Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH

Dr Agnieszka Ziołkowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a także dwuletnie Szkolenie Podyplomowe prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie w latach 2000-2002 pełniła funkcję ordynatora Oddziału Farmakoterapii.

W 1999 roku rozpoczęła współpracę z Centrum Medycznym Medicover. Dr Ziołkowska dała się poznać jako psychiatra, którego myślenie wykracza poza utarte schematy postępowania z pacjentem. W swojej pracy bowiem nieustannie poszukuje skutecznych narzędzi również w innych obszarach nauki. Jej działalność w Medicover nie ograniczyła się wyłącznie do opieki nad pacjentami.
Dr Agnieszka Ziołkowska zajmowała się podnoszeniem kompetencji zarządu, kadry kierowniczej i menadżerów Medicover prowadząc szkolenia na terenie całego kraju. Jej oddanie, determinacja i kompetencje doprowadziły do powstania w 2005 roku ProPsyche – Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej.

Dziś ProPsyche to największe w Polsce Centrum skupiające psychiatrów i psychologów z nieustannie rozwijającą się ofertą.

Wśród najnowszych projektów ProPsyche należy wyróżnić ProPsyche Biznes oraz ProPsyche EDU. Pierwsza oferta jest przeznaczona dla wszystkich poszukających nowatorskich i skutecznych technik rozwoju w biznesie. Z kolei ProPsyche EDU jest wyrazem przekonania dr Ziołkowskiej o  konieczności ciągłego rozwijania umiejętności zawodowych przez lekarzy i psychologów.

Dzięki własnym doświadczeniom w tworzeniu firmy, potrafi kreować skuteczne narzędzia dla ludzi biznesu, ceniących na równi równowagę emocjonalną i sukcesy zawodowe.

Największą satysfakcję w życiu zawodowym dr Agnieszka Ziołkowska czerpie z regularnej pracy z pacjentami.


Agnieszka Gudzowata

LIFE COACHING

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła studia z zakresu prawa i administracji (specjalizacja prawo międzynarodowe) oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę pogłębiała na licznych szkoleniach w Instytucie Psychoterapii i Psychoanalizy, Instytucie NLP oraz w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Jest członkiem SMR.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2006-2013 odbyła staże specjalistyczne w szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Psychoterapii Dolna 42, Odział Szpitala Nowowiejskiego) oraz udzielała się jako wolontariusz w Instytucie Hematologii i  Transfuzjologii. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w firmie Biuro Konsultingowe, z którą związana jest od 2006 roku. W 2014 roku swoimi kompetencjami z zakresu


psychoterapii oraz life coachingu wspiera działanie Psychomedic.

Bogdan Gumkowski

BIZNES COACHING

WYKSZTAŁCENIE:

W latach 1968-1973 studiował filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę zdobywał także poza granicami kraju: w Institut der Industrie w Wiedniu zgłębiał zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, w Wielkiej Brytanii – coachingu, w Clear Channel w USA szkolił się w zakresie zarządzania, sprzedaży oraz business development.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Karierę zawodową rozpoczął w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Od 1990 roku był dyrektorem naczelnym w korporacjach (m.in. japońskiej Minolta, szwajcarskiej firmie Plakanda czy amerykańskim koncernie medialnym Clear Channel). Dobrze poznał zasady działania, zarządzania, a także rozwoju dużych i średnich firm oraz korporacji. Coachingiem, szkoleniem i mentoringiem zawodowo zajmuje się od 10 lat. W wielu przypadkach, oprócz coachingu, doradza firmom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi lub przedsiębiorstwem. Połączenie roli coacha z bogatą praktyką zawodową powoduje, że przedstawia swoim klientom sytuacje i zagadnienia silnie osadzone w realiach, oparte na własnym doświadczeniu. Wiedzą dzieli się także w wydawanym przez siebie periodyku „POMYŚLNIK”, który poświęcony jest doskonaleniu metod zarządzania. Prowadzi również własną firmę consultingową.

Pracuje w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.


Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

WYKSZTAŁCENIE:

W latach 2001-2004 zdobywała wykształcenie w zakresie administracji publicznej. Od 2002-2007 roku kształciła się w zakresie glottodydaktyki i nauczania językowego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie u źródła, zdobywała wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Następne lata kariery zawodowej związała z administracją publiczną na szczeblu centralnym, dzięki czemu nie tylko uzupełniała swoją wiedzę merytoryczną o różne dziedziny prawa, ale również brała udział w pracach legislacyjnych. Opiniowała projekty aktów prawnych innych resortów.

Autorka artykułów w zakresie prawa pracy i administracji publicznej. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów zachodzących wewnątrz podmiotów, nadając im kształt procedur i polityk wewnętrznych. Współpracuje głównie z dużymi pracodawcami, których struktury są złożone i wymagają szczególnego zaangażowania na etapie wdrażania nowych rozwiązań. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z różnymi organizacjami, w ramach których funkcjonują osoby reprezentujące czasem z pozoru sprzeczne interesy.

To z kolei skłoniło ją do stosowania i rozpowszechniania mediacji, którą uważa za najdojrzalszą formę rozwiązywania sporów. Wieloletni mediator praktyk. Jako prezes fundacji zajmującej się ochroną praw pracowniczych przekonuje pracodawców, że dobra komunikacja w organizacji i przestrzeganie prawa pracy przynosi wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy – tak pracownikom, jak i pracodawcom. Zaangażowana społecznie w inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.


Dr Michał Bieniak

ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

KONSULTANT ds PRAWA:

Michał Bieniak jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, arbitrem wpisanym na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Od lat specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach związanych ze sporami i sytuacjami kryzysowymi podmiotów gospodarczych. W zakresie tej specjalizacji wielokrotnie negocjował porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi wspólnikami, prowadził znaczące procesy gospodarcze, doradzał w procesach restrukturyzacyjnych. Innym obszarem jego zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z tzw. przestępczością białych kołnierzyków. Jest autorem kilkudziesięciu prac (książki, artykuły w prasie specjalistycznej), a w szczególności współautorem komentarza do kodeksu spółek handlowych oraz autorem opracowań monograficznych „Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym” oraz „Odpowiedzialność karna menadżerów”.

Zaangażowany w działalność społeczną (m.in. Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej, autor artykułów i felietonów na aktualne tematy polityczne lub społeczne). Posiada również praktyczną znajomość problemów przedsiębiorców, nabytą zarówno w toku kilkunastoletniej praktyki zawodowej, jak również poprzez udział w radach nadzorczych renomowanych spółek z różnych branż.

W latach 2006-2014 partner w średniej wielkości warszawskiej kancelarii. Aktualnie prowadzi własną kancelarię.


Danuta Bucka

AUTORKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Posiada doświadczenie w zakresie aktualizacji strategii firmy oraz definiowania i monitorowania realizacji celów strategicznych zdobyte w takich instytucjach finansowych jak TUiR Warta S.A. oraz Bank DnB Polska S.A. Jako Project Manager oraz Dyrektor Biura Strategii i Projektów uczestniczyła we wdrażaniu strategicznych zmian, optymalizacji działań w organizacjach o kompleksowej, międzynarodowej strukturze. Zarządzała portfelem projektów banku oraz jako przewodnicząca komitetu doradczego zarządu banku przygotowywała analizy i rekomendacje dotyczące portfela projektów oraz poszczególnych projektów.

Jako doradca prowadziła warsztaty i wspierała menadżerów w zakresie zarządzania projektami i usprawniania procesów.

Uczestniczyła w przejęciu Nordea Banku przez PKO Bank Polski odpowiadając za Program Management Office w Projekcie Migracji.