Specjaliści

Aby zapewnić najwyższą jakość usług pracujemy z lekarzami, psychologami, prawnikami, mediatorami, negocjatorami, coachami i HR konsultantami.

lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA

lek. med. Dymitr Kostrica

LEKARZ NEUROLOG

lek. med. Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH W PROJEKCIE PROPYCHE BIZNES

Armen Mekhakyan

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

Danuta Bucka

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

lek. med. Konrad Krawczyński

LEKARZ PSYCHIATRA

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2010 r. pracownik SPSK nr 1 w Lublinie. Aktualnie lekarz Oddziału Psychiatrycznego z Oddziałem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią SP ZOZ wvŁukowie oraz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. W ostatnich latach pracował w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

ZAJMUJE SIĘ:

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych u dorosłych, w tym:

  • uzależnieniami
  • zaburzeniami nastroju
  • zaburzeniami lękowymi
  • zaburzeniami osobowości
  • zaburzeniami snu
  • zespołami otępiennymi
  • psychozami
  • poradnictwem dla osób współuzależnionych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada doświadczenie akademickie, jest współautorem publikacji naukowych, obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą problemu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń odżywiania wśród kobiet.

Stale szkoli się podczas warsztatów, wykładów i konferencji. W zeszłym roku rozpoczął kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym CTPB w Warszawie.

Interesuje się szeroko rozumianą filozofią umysłu i neurokognitywistyką.


lek. med. Dymitr Kostrica

LEKARZ NEUROLOG

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył Uniwersytet Medyczny we Lwowie. Następnie uzyskał specjalizację z neurologii najpierw na Ukrainie a następnie w wiodących klinikach neurologicznych w Warszawie. Między innymi w Klinice i Katedrze Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 1a, Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kondratowicza. Podczas pracy w klinikach prowadził zajęcia praktyczne dla studentów medycyny.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń neurologicznych (EFNS, PTN).

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób neurologicznych (nerwowo-mięśniowe, demielinizacyjne, pozapiramidowe, padaczka, choroby uwarunkowane genetycznie i o podłożu naczyniowym, choroby kręgosłupa, bóle i zawroty głowy, migrena). Interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej i stanami chorobowymi z pogranicza psychiatrii i neurologii. Włada pięcioma językami (polski, angielski, rosyjski, ukraiński, hiszpański).


lek. med. Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH W PROJEKCIE PROPYCHE BIZNES

Lek. med. Agnieszka Ziołkowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a także dwuletnie Szkolenie Podyplomowe prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie w latach 2000-2002 pełniła funkcję ordynatora Oddziału Farmakoterapii.

W 1999 roku rozpoczęła współpracę z Centrum Medycznym Medicover. Lek. med. Ziołkowska dała się poznać jako psychiatra, którego myślenie wykracza poza utarte schematy postępowania z pacjentem. W swojej pracy bowiem nieustannie poszukuje skutecznych narzędzi również w innych obszarach nauki. Jej działalność w Medicover nie ograniczyła się wyłącznie do opieki nad pacjentami.
Lek. med. Agnieszka Ziołkowska zajmowała się podnoszeniem kompetencji zarządu, kadry kierowniczej i menadżerów Medicover prowadząc szkolenia na terenie całego kraju. Jej oddanie, determinacja i kompetencje doprowadziły do powstania w 2005 roku ProPsyche – Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej.

Dziś ProPsyche to największe w Polsce Centrum skupiające psychiatrów i psychologów z nieustannie rozwijającą się ofertą.

Wśród najnowszych projektów ProPsyche należy wyróżnić ProPsyche Biznes oraz ProPsyche EDU. Pierwsza oferta jest przeznaczona dla wszystkich poszukających nowatorskich i skutecznych technik rozwoju w biznesie. Z kolei ProPsyche EDU jest wyrazem przekonania lek. med. Ziołkowskiej o konieczności ciągłego rozwijania umiejętności zawodowych przez lekarzy i psychologów.

Dzięki własnym doświadczeniom w tworzeniu firmy, potrafi kreować skuteczne narzędzia dla ludzi biznesu, ceniących na równi równowagę emocjonalną i sukcesy zawodowe.

Największą satysfakcję w życiu zawodowym lek. med. Agnieszka Ziołkowska czerpie z regularnej pracy z pacjentami.


Joanna Czarnecka

HUMAN RESOURCES

WYKSZTAŁCENIE:

W latach 2001-2004 zdobywała wykształcenie w zakresie administracji publicznej. Od 2002-2007 roku kształciła się w zakresie glottodydaktyki i nauczania językowego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ekspert prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach pozarządowych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie u źródła, zdobywała wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy. Następne lata kariery zawodowej związała z administracją publiczną na szczeblu centralnym, dzięki czemu nie tylko uzupełniała swoją wiedzę merytoryczną o różne dziedziny prawa, ale również brała udział w pracach legislacyjnych. Opiniowała projekty aktów prawnych innych resortów.

Autorka artykułów w zakresie prawa pracy i administracji publicznej. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów zachodzących wewnątrz podmiotów, nadając im kształt procedur i polityk wewnętrznych. Współpracuje głównie z dużymi pracodawcami, których struktury są złożone i wymagają szczególnego zaangażowania na etapie wdrażania nowych rozwiązań. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z różnymi organizacjami, w ramach których funkcjonują osoby reprezentujące czasem z pozoru sprzeczne interesy.

To z kolei skłoniło ją do stosowania i rozpowszechniania mediacji, którą uważa za najdojrzalszą formę rozwiązywania sporów. Wieloletni mediator praktyk. Jako prezes fundacji zajmującej się ochroną praw pracowniczych przekonuje pracodawców, że dobra komunikacja w organizacji i przestrzeganie prawa pracy przynosi wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy – tak pracownikom, jak i pracodawcom. Zaangażowana społecznie w inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.


Danuta Bucka

AUTORKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Posiada doświadczenie w zakresie aktualizacji strategii firmy oraz definiowania i monitorowania realizacji celów strategicznych zdobyte w takich instytucjach finansowych jak TUiR Warta S.A. oraz Bank DnB Polska S.A. Jako Project Manager oraz Dyrektor Biura Strategii i Projektów uczestniczyła we wdrażaniu strategicznych zmian, optymalizacji działań w organizacjach o kompleksowej, międzynarodowej strukturze. Zarządzała portfelem projektów banku oraz jako przewodnicząca komitetu doradczego zarządu banku przygotowywała analizy i rekomendacje dotyczące portfela projektów oraz poszczególnych projektów.

Jako doradca prowadziła warsztaty i wspierała menadżerów w zakresie zarządzania projektami i usprawniania procesów.

Uczestniczyła w przejęciu Nordea Banku przez PKO Bank Polski odpowiadając za Program Management Office w Projekcie Migracji.