Szkolenia

« powrót do Szkoleń

Odpowiedzialność managerów – szkolenie

Szkolenie poświęcone jest prawnym i faktycznym aspektom odpowiedzialności managerów, a w szczególności członków Zarządu (odpowiedzialność karnoprawna, cywilnoprawna, odpowiedzialność za zaległości podatkowe).

Celem szkolenia jest przedstawienie ryzyk, zagrażających osobiście kadrze zarządzającej spółek kapitałowych, metod ich ograniczania oraz sposobów reagowania na powstałe już zagrożenia. W ramach szkolenia (w zależności od potrzeb szkolonych) mogą zostać przedstawione również szczególne aspekty, związane z poszczególnymi sektorami rynku, w szczególności finansowym, budowlanym oraz farmaceutycznym.

Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada adw. dr Michał Bieniak, specjalista m.in. w zakresie tzw. przestępczości białych kołnierzyków oraz prawa upadłościowego; autor takich opracowań, jak: „Odpowiedzialność karna menadżerów” (Warszawa 2015), „Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym” (Warszawa 2007), „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (Warszawa 2011, 2012, 2014; współautor). Posiada on również wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi kontraktowej i transakcyjnej, co pozwala mu również przedstawić biznesowe aspekty omawianych ryzyk.